Idalia

14 tekstów – auto­rem jest Ida­lia.

Boże, weź mnie do siebie, bo sa­ma przyjdę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2011, 22:09

Bo wiesz.. w życiu to jest tak, że gdy myślisz, że jest dob­rze to znaczy, że jest to wstęp do cier­pienia. Nie każde cier­pienie to ago­nia.. Tyl­ko Ci, którzy przeżyli coś ponad [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lutego 2011, 21:22

Cza­sami gdy siedzę w par­ku mam wrażenie, że życie to woj­na. Gołębie to sa­molo­ty, nig­dy nie wiem czy i mnie do­sięgnie ta bom­ba .. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 sierpnia 2010, 09:56

Tak trud­no mi uwie­rzyć, że za każdym ra­zem gdy za­tapiałam się w je­go świet­le, on uk­ry­wał prze­de mną swoją pewną przyszłość.
Oszu­kiwał mo­je zmysły, uczu­cia, by na ko­niec wbić nóż pros­to w ser­ce - bez żalu. Tak zachłan­nie, jak ja wdychałam je­go obec­ność.
Te­raz żeg­naj mój niemy przyjacielu. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 lipca 2010, 12:47

Ten, który zaw­sze mi udo­wad­niał jak wiel­ki jest ból - nag­le po­wie­dział, że mam kochać życie.
Te­raz mam pus­tkę, nie brak, cier­pienie. Ni­cość. Czuję się oszukana. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 6 lipca 2010, 16:17

Mężczyz­na bar­dziej nie może zra­nić ko­biety, niż za­bijając jej kobiecość. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 9 czerwca 2010, 14:33

Psychiat­ryk.
Miej­sce w którym znaj­du­je się wiele równo­ległych światów.
Zna­lazłam tam no­wy świat - swój. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 czerwca 2010, 14:59

Porcelanowa laleczka.

Dłonie na szyi za­cis­kające tętnice,

Krew buzuje,

Świat wiruje.

Por­ce­lano­wa la­leczka du­si się

- kłamstwami.

Pat­rząc na świat oce­nia go ,

W kilogramach.

Uśmiech jej sztuczny, wy­ryty jak z drewna

- marionetka.

Por­ce­lano­wa laleczka,

W ciem­nym pokoju,

W czte­rech ścianach,

Przed wiadrem,

Uwal­nia ciało z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 maja 2010, 16:38

Oz­najmij światu, że zaczy­nasz tworzyć, a uz­na każdy błąd za mis­trzos­two kunsztu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 grudnia 2009, 09:19

-Ja­ka ona była?
- ... chciała oszu­kiwać na­wet w łóżku . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 sierpnia 2009, 19:19
Idalia

'Po co nosić maskę, gdy nie ma się już twarzy?'

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność